SURE

SURE (SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme)

Systém SURE Vám zajistí soulad s požadavky na udržitelnost výroby elektřiny, tepla a chlazení z biomasy podle RED II.

Obecné požadavky SURE:
  • Požadavky na udržitelnost pěstování a produkci biomasy (zemědělská, lesnická) nebo vznik odpadu a zbytků
  • Požadavky na úsporu emisí skleníkových plynů a způsob výpočtu
  • Požadavky na sledovatelnost a hmotnostní bilanci pro průběžné prokazování původu biomasy v celém výrobním a dodavatelském řetězci.
  • Požadavky na udržitelnost pěstování a produkci zemědělské biomasy
  • Požadavky na udržitelnost pěstování a produkci lesní biomasy
  • Požadavky na dokumentaci
Požadavky na udržitelnost pěstování a produkci zemědělské biomasy. Požadavky jsou zahrnuty ve směrnice RED – (EU) 2018/2001.
  • Ochrana půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti
  • Ochrana půdy s vysokými zásobami uhlíku
  • Ochrana rašelinišť
  • Environmentálně odpovědné řízení
  • Legálnost těžby, přepravy a obchodu/distribuce biomasy a dodržování mezinárodních úmluv
  • Ochrana vymezených chráněných oblastí, včetně mokřadů a rašelinišť.
  • Zachování a podpora biologické rozmanitosti
  • Ekologicky odpovědné lesní hospodaření
  • Zajištění obnovy lesa a udržení nebo optimalizace dlouhodobé produkční schopnosti lesa.
  • Záruka uhlíkové neutrality oblasti, ze které pochází zdroj

Oficiální stránky

 
Switch The Language

    SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

    Sídlo společnosti

    Vinohradská 939/39
    120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

    Telefon

    tel.: +420 241 411 300
    fax: +420 241 410 678

    EMAIL

    suss@suss.cz

    IČ: 251 33 781
    DIČ: CZ251 33 781

    SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.

    SUSS Consulting s.r.o. has been operating on the market since 1997 and is an experienced consulting organization that offers a wide range of services to its customers. The main activity of the company is the implementation of quality systems and possible preparation of clients for certification according to international standards. We also deal with process mapping and subsequent – process analysis, in order to simplify processes, reduce costs and increase efficiency in companies.

    Company headquarters

    Vinohradská 939/39
    120 00 Prague 2

    Phone

    tel.: +420 241 411 300
    fax: +420 241 410 678

    EMAIL

    suss@suss.cz>

    IČ: 251 33 781
    DIČ: CZ251 33 781

    Company is registered at the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 52502.