IFS a BRC

IFS – International Food Standard

Mezinárodní Německo-Francouzský standard IFS sjednocuje požadavky a principy provozů typu cash and carry, neboť všechny tyto provozy bez rozdílu by měli být schopny zajistit nezávadnost produktů, které nabízejí. IFS pomáhá zajistit přehled a naplňování všech zákonných bezpečnostních požadavků a nabízí obchodním partnerům takových provozů jistotu standardizovaného zacházení s nabízenými produkty. Tak jako v případě BRC se Inspekce provádějí nezávislými certifikačními institucemi.

BRC – British Retail Consorcium Scheme

Tato norma vznikla ve Velké Británii za účelem sjednocení náročných auditů, které se lišily v mnoha ohledech a na dodavatele kladly vysoké zejména cenové nároky při kontrolování kvality a nezávadnosti potravin.

V roce 1998 proto došlo ke spojení britských maloobchodníků a byla vytvořena jedna společná norma pro celý sektor, tedy BRC (British Retail Consorcium Technical Standard and Protocol).

Tato norma specifikuje požadavky pro dodavatele, na nezávadnost a bezpečnost dodávaných produktů, kteří jsou přímými dodavateli maloobchodníků.

Inspekce se provádějí nezávislými certifikačními institucemi. Výrobce nebo dodavatel musí projít pouze jednou kontrolou a vystavit jednu zprávu všem odběratelům. Maloobchodníci nemusí již sami provádět inspekce a mohou nabídnout zákazníkům větší záruku kvality a výrobních/dopravních podmínek značkových produktů.

Oba výše uvedené standardy patří mezi požadované principy v dodavatelských pozicích u mezinárodních obchodních řetězců.

Co zavedení systémů IFS a BRC přinese:

 • plánovat, zavádět, řídit, udržovat a aktualizovat systém řízení bezpečnosti produktů
 • dokázat shodu se souvisejícími zákonnými a jinými legislativními požadavky týkající se bezpečnosti produktů
 • zjistit požadavky zákazníků týkající se produktů a zvýšit jejich spokojenost
 • sdílet strategii bezpečnosti a nezávadnosti produktů se svými dodavateli
 • zákazníky a jinými zainteresovanými stranami
 • zajistit, že se organizace řídí ustavenou politikou bezpečnosti produktů

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.