IFS a BRC

IFS – International Food Standard

Mezinárodní Německo-Francouzský standard IFS sjednocuje požadavky a principy provozů typu cash and carry, neboť všechny tyto provozy bez rozdílu by měli být schopny zajistit nezávadnost produktů, které nabízejí. IFS pomáhá zajistit přehled a naplňování všech zákonných bezpečnostních požadavků a nabízí obchodním partnerům takových provozů jistotu standardizovaného zacházení s nabízenými produkty. Tak jako v případě BRC se Inspekce provádějí nezávislými certifikačními institucemi.

BRC – British Retail Consorcium Scheme

Tato norma vznikla ve Velké Británii za účelem sjednocení náročných auditů, které se lišily v mnoha ohledech a na dodavatele kladly vysoké zejména cenové nároky při kontrolování kvality a nezávadnosti potravin.

V roce 1998 proto došlo ke spojení britských maloobchodníků a byla vytvořena jedna společná norma pro celý sektor, tedy BRC (British Retail Consorcium Technical Standard and Protocol).

Tato norma specifikuje požadavky pro dodavatele, na nezávadnost a bezpečnost dodávaných produktů, kteří jsou přímými dodavateli maloobchodníků.

Inspekce se provádějí nezávislými certifikačními institucemi. Výrobce nebo dodavatel musí projít pouze jednou kontrolou a vystavit jednu zprávu všem odběratelům. Maloobchodníci nemusí již sami provádět inspekce a mohou nabídnout zákazníkům větší záruku kvality a výrobních/dopravních podmínek značkových produktů.

Oba výše uvedené standardy patří mezi požadované principy v dodavatelských pozicích u mezinárodních obchodních řetězců.

Co zavedení systémů IFS a BRC přinese:

 • plánovat, zavádět, řídit, udržovat a aktualizovat systém řízení bezpečnosti produktů
 • dokázat shodu se souvisejícími zákonnými a jinými legislativními požadavky týkající se bezpečnosti produktů
 • zjistit požadavky zákazníků týkající se produktů a zvýšit jejich spokojenost
 • sdílet strategii bezpečnosti a nezávadnosti produktů se svými dodavateli
 • zákazníky a jinými zainteresovanými stranami
 • zajistit, že se organizace řídí ustavenou politikou bezpečnosti produktů
Switch The Language

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.

  SUSS Consulting s.r.o. has been operating on the market since 1997 and is an experienced consulting organization that offers a wide range of services to its customers. The main activity of the company is the implementation of quality systems and possible preparation of clients for certification according to international standards. We also deal with process mapping and subsequent – process analysis, in order to simplify processes, reduce costs and increase efficiency in companies.

  Company headquarters

  Vinohradská 939/39
  120 00 Prague 2

  Phone

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz>

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  Company is registered at the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 52502.