HACCP a ISO 22 000

Hazard Analysis Critical Control Point

Norma HACCP, Systém kritických bodů, by měla minimalizovat riziko kontaminace potravin a zvýšit jejich bezpečnost.

HACCP znamená několik bodů
 1. analýzu nebezpečí rizik, kdy je zapotřebí vytipovat taková místa v procesech nakládání s potravinami, která by mohla znamenat ohrožení jejich bezpečnosti
 2. stanovení kritických bodů, v některých případech může být vytipován jen jeden bod
 3. stanovení kritických hodnot a mezí, které určují například bezpečnou teplotu skladování
 4. monitoring těchto mezí a hodnot, který znamená jejich průběžné sledování a záznam
 5. určení nápravných opatření v případech, kdy dojde k porušení správné hygienické praxe
 6. Systém kritických bodů vyžaduje, aby o něm byla vedena dokumentace, kterou je nezbytné uchovávat po předepsanou dobu
Výhody zavedení HACCP
 • konkurenční výhoda v obchodních stycích
 • certifikát HACCP je dokladem solidnosti dodavatele (v ČR, zahraničí a výhoda u získávání státních zakázek)
 • stabilita výrobního procesu
 • snížení rizika ohrožení zdraví spotřebitelů systematickou a preventivní činností
 • zavedení standardního „pořádku v řízení“ firmy jako takové (zprůhlednění firemních procesů)
 • zvýšené požadavky na kvalifikaci pracovníků – růst kvality produktu
 • kompatibilita systému kritických bodů (HACCP) s praxí v zemích EU
 • rychlé vyrovnání českých výrobců s požadavky EU
 • ověření způsobilosti systému kritických systémů HACCP nezávislou třetí stranou

ISO 22000 – Systém řízení bezpečnosti potravin

Požadavky pro všechny organizace, které jsou součástí potravinového řetězceNorma specifikuje požadavky pro systém řízení bezpečnosti potravin pro ty organizace, které chtějí prokázat svou schopnost řídit nebezpečí ohrožující bezpečnost potravin a zajistit jejich nezávadnost v okamžiku spotřeby.

Norma se vztahuje na všechny organizace, které jsou v jakékoliv části potravinového řetězce (od zemědělců, přes provozovatele stravovacích zařízení až po firmy vyrábějící obaly) a chtějí zavést systémy, které důsledně zajišťují produkci nezávadných potravin.
Jedním z hlavních cílů této normy je také harmonizovat různé národní normy týkající se bezpečnosti a nezávadnosti potravin (např. IFS, BRC-Food, GMO, SQF, HACCP, DS 3027, EFSIS aj.).

Charakteristika normy:
 • shoda s principy kodexu HACCP
 • shoda s dobrovolnými mezinárodními standardy
 • normu je možno certifikovat
 • struktura normy je srovnatelná s ISO 9001 a ISO 14001

Bezpečnost potravin
V současné době rostou požadavky zákazníků na nezávadnost potravin. To vedlo organizace produkující potraviny k vytvoření systémů řízení bezpečnosti potravin, které jsou založeny na systému HACCP.

Co zavedení systému přinese
 • plánovat, zavádět, řídit, udržovat a aktualizovat systém řízení bezpečnosti potravin, který zajišťuje produkci nezávadných výrobků
 • dokázat shodu se souvisejícími zákonnými a jinými legislativními požadavky týkající se bezpečnosti potravin
 • zjistit požadavky zákazníků týkající se potravin a zvýšit jejich spokojenost
 • sdílet strategii bezpečnosti a nezávadnosti potravin se svými dodavateli, zákazníky a jinými zainteresovanými stranami
 • zajistit, že se organizace řídí ustavenou politikou bezpečnosti potravin
 • certifikaci nebo registraci firemního systému řízení bezpečnosti potravin nezávislou organizací

Další standard, který se věnuje bezpečnosti potravin: IFS aBRC (Food and Packaging)

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.