ISO 50 001

Systémy managementu hospodaření s energií a legislativa

Idea novely zákona o hospodaření energií

Ideou novely zákona o hospodaření energií je ukázat podnikatelům možnosti pro energeticky úsporná řešení, která povedou ke snížení výdajů vynakládaných za energie, a zvýšení konkurenceschopnosti. „Energie jsou zásadní položkou a ve velkých podnicích tvoří 30 až 50 % variabilních nákladů a zákon vlastně pobízí podniky k racionálnějšímu uvažování v této oblasti. Vztahuje se na firmy, které mají více jak 250 zaměstnanců a jejich aktiva, potažmo majetek, přesahují korunový ekvivalent částky 43 milionů euro nebo mají obrat vyšší než 50 milionů euro“.

Možné varianty ke splnění požadavků novely zákona

Firmy mají na vybranou jednu z tří možných cest, jak dostát požadavkům zákona.

 • Jednorázové řešení, zvolí energetické audity a každé 4 roky opakují tento energetický audit.
 • Druhá varianta je systémové řešení, vyberou si zavedení a certifikaci systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50 001. Nutnost zpracovávat energetické audity odpadá.
 • A poslední varianta je certifikace podle ISO 14 001, kdy sice firmy musí jednorázově zpracovat energetický audit, ale bez povinnosti tak činit každé čtyři roky.

Základní zdroje:

* zákon číslo 406/2000 Sb.
* zákon číslo 103/2015 Sb.
* zákon číslo 480/2012

Energetický audit, lhůta pro splnění vyprší v prosinci 2015.

Systémový přístup ISO 50 001

Systém managementu hospodaření s energií umožňuje organizacím přijmout systematický přístup k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti, včetně energetické účinnosti, využití a spotřeby energie. Norma ČSN EN ISO 50 001 specifikuje požadavky na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování tohoto systému managementu. Její implementace má vést ke snižování emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících dopadů na životní prostředí a snižování nákladů na energii prostřednictvím systematického managementu hospodaření s energií.

Norma je založena na přístupu k neustálému zlepšování podle modelu Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA) a začleňuje management hospodaření s energií do každodenních postupů organizace.

Switch The Language

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.

  SUSS Consulting s.r.o. has been operating on the market since 1997 and is an experienced consulting organization that offers a wide range of services to its customers. The main activity of the company is the implementation of quality systems and possible preparation of clients for certification according to international standards. We also deal with process mapping and subsequent – process analysis, in order to simplify processes, reduce costs and increase efficiency in companies.

  Company headquarters

  Vinohradská 939/39
  120 00 Prague 2

  Phone

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz>

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  Company is registered at the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 52502.