ISO 9 001

Systém managementu kvality
Systém ISO 9001 QMS patří mezi nejrozšířenější standardy řady ISO na světe a je aplikovatelný na všechny typy firem bez ohledu na jejich velikost a obor činnosti.

Systém vychází z procesního řízení a modelu PDCA (plan-do-check-act). Zavést tento systém ve skutečnosti znamená neustále zlepšovat, dokumentovat, udržovat a rozšiřovat firemní procesy a pochopit zákaznický princip, který klade důraz na spokojenost zákazníka. Zavedení tohoto systému vede ke zvýšení firemního image, zviditelnění společnosti mezi konkurenty, větší možnosti při získávání státních a objemnějších zakázek, lepší přístup k úvěrům a v neposlední řadě i snazší a rychlejší přizpůsobení firmy a na měnící se požadavky zákazníků.

Přínosy spojené s vytvořením systému kvality
 • zpřehlednění a zjednodušení struktury dokumentace
 • snížení firemních nákladů na administrativu a výrobu
 • rozdělením pravomocí a odpovědností
 • systém, který je udržován a zlepšován tak, aby napomáhal řízení rozvoje organizace
 • snížení a řízení neshodných produktů
  větší produktivita a prosperita firmy
Průběh zavádění ISO a činnosti našich poradců
 • vstupní analýza (zmapování všech procesů probíhajících ve společnosti, vymezení QMS a jeho procesů)
 • zpracování dokumentace QMS splňující požadavky dané referenční normy pro QMS (zpracování pracovníky společnosti nebo poradcem dle požadavku zákazníka)
 • důsledná implementace stanovených postupů do praxe
 • interní audity k ověření implementace QMS do praxe
 • oprava dokumentace na základě zjištění z interních auditů nebo opatření k dodržování postupů stanovených v dokumentaci
 • odstranění odchylek a zpracování auditu v rozsahu celého QMS
 • odstranění odchylek z auditu a následná kontrola poradcem
 • výběr certifikační společnosti dle přání zákazníka a podání přihlášky k certifikačnímu auditu
 • certifikační audit

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.