TISAX®

TISAX® is a registered trademark of ENX Association.

Automobilový průmysl sestává z širokého spektra dodavatelských sítí, ve kterých jsou vyměňovány citlivé informace. Pomůžeme vám vaší firmu připravit, pro získání osvědčení TISAX ®.

Bezpečnostní zranitelnost u dodavatelů by mohla mít za následek vážné bezpečnostní mezery na straně OEM a ztrátu důvěrných informací. Aby OEMs snížili míru tohoto rizika, usilují o transparentnost a standardizaci informační bezpečnosti ve svých dodavatelských sítích a plánují požadovat certifikaci TISAX® jako závaznou podmínku smlouvy s dodavateli. Významné nadnárodní společnosti jako Volkswagen, Porsche, BMW, Audi, Daimler a řada dalších se již k TISAX® modelu přihlásily a budou ho vyžadovat jako podmínku účasti v tendrech v roce 2018.

Jaké jsou přínosy TISAX®?

 • Institucionalizuje výměnu standardizovaných výsledků hodnocení informační bezpečnosti v rámci dodavatelského řetězce automobilového průmyslu.
 • Zvyšuje míru důvěry v rámci stávajících dodavatelských vztahů.
 • Umožňuje vytvoření nových obchodních vazeb na základě mezinárodně uznávané certifikace.
 • Standardizuje finanční náročnost a transparentnost hodnocení.
 • Účastník má úplnou kontrolu nad výsledky hodnocení.
 • Zahrnuje všechny procesy a příslušná aktiva na níže definovaných místech, které podléhají požadavkům na informační bezpečnost partnerů v automobilovém průmyslu. Ověřované procesy a postupy zahrnují shromažďování informací, ukládání informací a zpracování informací
 • Příklady příslušných aktiv: pracovní zařízení, zaměstnanci, IT-systémy včetně cloudových služeb jako je infrastruktura/platforma/software jako služba, fyzické lokality, příslušní dodavatelé
 • Příklady lokalit: kanceláře, výzkumná a vývojová pracoviště, výrobní pracoviště, datová centra.


Switch The Language

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.

  SUSS Consulting s.r.o. has been operating on the market since 1997 and is an experienced consulting organization that offers a wide range of services to its customers. The main activity of the company is the implementation of quality systems and possible preparation of clients for certification according to international standards. We also deal with process mapping and subsequent – process analysis, in order to simplify processes, reduce costs and increase efficiency in companies.

  Company headquarters

  Vinohradská 939/39
  120 00 Prague 2

  Phone

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz>

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  Company is registered at the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 52502.