FSC a PEFC

FSC® – Forest Stewardship  Council – (Standard šetrného hospodaření)

FSC® bylo založeno v roce 1993 jako nevládní nezisková organizace řízená členy z celého světa.

Smyslem a cílem organizace je prosazování odpovědného lesního hospodaření prostřednictvím důvěryhodného certifikačního systému a značky FSC®.

Certifikace FSC® je široce uznávána jako prestižní značka a ocenění odpovědného lesního hospodaření. To je hlavním důvodem, proč se z FSC® stal nejúspěšnějším lesním certifikačním systém na světě, co se týče rozpoznání značky a jeho viditelnosti na trhu.

Organizace FSC® vytvořila 10 celosvětově platných principů a 56 kritérií pro lesní hospodaření.

Na jejich základě jednotlivé národní pobočky FSC® ve spolupráci s odborníky vytvářejí národní standardy FSC®. V zemích, kde dosud nebyl vytvořen či schválen národní standard FSC®, certifikují certifikační firmy na základě obecných standardů, vycházejících z mezinárodního standardu FSC®. Pro Českou republiku byl již vytvořen Český standard FSC®, podle kterého se již certifikuje FSC®.

PEFC® – Programme for the Endorsement of Forest Certification (Kritéria udržitelného lesního hospodářství)

Certifikace PEFC® vám umožňuje využívat PEFC certifikované zdroje dostupné na trhu a splňovat požadavky na certifikované produkty.

PEFC® International je jediným mezinárodním systémem certifikace lesů, který zakládá své kritéria na mezinárodně uznávaných mezivládních úmluvách a pokynech, čímž propojuje kritéria udržitelnosti s existujícími vládními postupy.

Několikrát byl systém PEFC® vyhodnocen, jako největším lesnickým certifikačním systémem na světě. Zpravidla bývá vhodný pro malé a střední firmy.

Oba systémy FSC® a PEFC® se jednoduše implementují do již zavedených standardů, dle ISO (9 001, 14 001, atd.).

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.