ISO 20 000

ISO/ IEC DIS 20 000

Management služeb IT

Organizace požadují neustále lepší vybavení (za minimální náklady) k zajištění svých podnikatelských potřeb. Díky tomu, že roste závislost firem na systémových podporách a k dispozici je velmi široká škála technologií, musí poskytovatelé těchto služeb stále více dbát na zajištění jejich vysoké úrovně. Firmy nesmí zapomínat plánovat, školit se, přezkoumávat, vymýšlet a pracovat se zákazníkem. Musí být schopné si osvojit systematické a proaktivní pracovní návyky. I na ně samotné je kladen požadavek po vyšší kvalitě, nižších nákladech, větší flexibilitě a rychlejší reakce na zákazníkovy požadavky.
Efektivní řízení služeb přináší vyšší úroveň poskytovaného servisu zákazníkovi a vyšší stupeň spokojenosti zákazníka. Přináší větší zisky a zajišťuje optimalizaci nákladů. ISO/IEC 20 000 pomůže k lepšímu pochopení, jak zvýšit kvalitu služeb zákazníkům.

20000 – 1

Tato norma stanovuje přesná kritéria pro organizace, které dodávají služby IT v předem definované a přesně řízené kvalitě plně akceptovatelné jejími zákazníky.

Norma může být použita:
 • pro firmy, které nabízí své služby prostřednictvím výběrových řízení
 • pro firmy, které vyžadují důsledný přístup od všech poskytovatelů služeb v dodavatelském řetězci
 • pro benchmarking managementu poskytovaných služeb IT
 • jako základ pro nezávislé hodnocení (certifikace)
 • jako důkaz schopnosti plnit požadavky zákazníků
 • pro zlepšení služeb a kvality jejich poskytování
20000 – 2

Norma, která obsahuje podrobný návod k zajištění toho, jak poskytovat co nejlepší služby IT.

Obsah normy:
 • doporučení, obecné terminologie, přístup k řízení poskytování služeb v oblasti IT
 • rámec využitelný dodavateli nástrojů pro management služeb
 • návod pro auditory a organizacím, které plánují zlepšování služeb a připravují se na audit
 • související procesy managementu služeb
  Normy nahrazují a vychází z BS 15000.
 

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.