NIS 2

Nová a striktnější směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS 2 (Network and Information Security) se v Česku podle odhadů dotkne nejméně šesti tisíců subjektů. Ukládá jim rozsáhlé povinnosti, za jejichž nesplnění budou hrozit pokuty ve výši desítek milionů korun. Do českého zákona o kybernetické bezpečnosti se požadavky NIS 2 promítnou během roku 2024, kdy by měla vyjít i prováděcí vyhláška ke kybernetickému zákonu. Se zajištěním souladu Vaší firmy jsme schopni Vám pomoct.

Pro jaké subjekty je NIS 2 povinností.

„Primárním způsobem stanovení, jestli soukromá nebo veřejná organizace spadá pod regulaci směrnice, je současné splnění následujících dvou pravidel:

 • organizace poskytuje alespoň jednu službu uvedenou v přílohách směrnice a zároveň
 • je středním nebo velkým podnikem, tedy zaměstnává 50 a více zaměstnanců, nebo dosahuje ročního obratu či bilanční sumy roční rozvahy alespoň 10 milionů EUR (zhruba 250 milionů CZK)“.

Směrnice je navržena tak, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí všech odvětví a služeb, které mají zásadní význam pro klíčové společenské a hospodářské činnosti v rámci vnitřního trhu EU. Dělí se do dvou kategorií.

Subjekty zásadního významu:

 • energetika (elektřina, dálkové vytápění a chlazení, ropa, plyn a vodík)
 • doprava (letecká, železniční, vodní a silniční)
 • bankovnictví a infrastruktury finančních trhů
 • zdravotnictví a výroba farmaceutických výrobků včetně očkovacích látek a kritických zdravotnických prostředků
 • pitná voda a odpadní vody
 • digitální infrastruktura, výměnné uzly internetu, poskytovatelé služeb DNS, registry internetových domén nejvyšší úrovně (TLD)
 • poskytovatelé služeb cloud computingu, poskytovatelé služeb datových center, sítě pro doručování obsahu
 • poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru a veřejné sítě elektronických komunikací a služby elektronických komunikací
 • veřejná správa
 • vesmír

Důležité subjekty:

 • poštovní a kurýrní služby
 • nakládání s odpady, chemické látky
 • potraviny
 • výroba jiných zdravotnických prostředků, počítačů a elektroniky, strojního zařízení a motorových
  vozidel
 • digitální poskytovatelé (internetová tržiště, internetové vyhledávače a platformy služeb sociálních sítí)

Tedy většina komerčních subjektů!

Základní body pro splnění požadavků  Evropského požadavku „NIS 2“.

 • Zmapovaný a popsaný veškerý hardware a software používaný ve vaší firmě.
 • Provádění pravidelných kontrol nových aktualizací softwaru, které firma využívá.
 • Provedená Analýza rizik, která jsou spojena s hardwarem a softwarem používaným ve vaší firmě.
 • Vypracovaný Registr legislativy, který dopadá na firmu.
 • Zmapované a popsané, jak velká rizika vaše firma podstupuje v digitální oblasti Řízení rizik.
 • Provádíte pravidelné kontroly všech požadavků NIS 2 (tzv. Interní audit NIS 2).

Jak pracujeme:

Odsouhlasení cenové nabídky, uzavření smlouvy o konzultační činnosti a uzavření NDA.

 • Převzetí veškeré dokumentace od klienta (studium a příprava na vstupní fyzický audit souladu).
 • Naplánování a provedení fyzického auditu u klienta (sídlo, pobočky, atd.).
 • Příprava Zprávy z auditu souladu NIS 2. Dokonzultování drobných otázek.
 • Předání Zprávy z auditu souladu NIS 2.
 • Navržení harmonogramu pro splnění požadavků a zjištění ze Zprávy z auditu souladu NIS 2.
Zajímavé odkazy

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.