KZR INiG

KZR INiG ( Instytut Nafty i Gazu) – oficiální odkaz

Certifikovaný systém KZR INiG Vám zajistí soulad s požadavky na udržitelnost výroby elektřiny, tepla a chlazení z biomasy podle RED II. Cílem Systému KZR INiG je poskytovat podnikatelům zúčastněným v dodavatelském řetězci biopaliv, paliv z biomasy a biokapalin, taková řešení, která potvrdí, že výroba energie z obnovitelných zdrojů vyhovuje kritériím udržitelného rozvoje v souladu s požadavky směrnice RED II.
Obecné požadavky KZR INiG:
 • Požadavky na udržitelnost pěstování a produkci biomasy (zemědělská, lesnická) nebo vznik odpadu a zbytků
 • Požadavky na úsporu emisí skleníkových plynů a způsob výpočtu
 • Požadavky na sledovatelnost a hmotnostní bilanci pro průběžné prokazování původu biomasy v celém výrobním a dodavatelském řetězci.
 • Požadavky na udržitelnost pěstování a produkci zemědělské biomasy
 • Požadavky na udržitelnost pěstování a produkci lesní biomasy
 • Požadavky na dokumentaci
povinna-certifikace.cz
Požadavky na udržitelnost pěstování a produkci zemědělské biomasy. Požadavky jsou zahrnuty ve směrnice RED – (EU) 2018/2001.
 • Ochrana půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti
 • Ochrana půdy s vysokými zásobami uhlíku
 • Ochrana rašelinišť
 • Environmentálně odpovědné řízení
 • Legálnost těžby, přepravy a obchodu/distribuce biomasy a dodržování mezinárodních úmluv
 • Ochrana vymezených chráněných oblastí, včetně mokřadů a rašelinišť.
 • Zachování a podpora biologické rozmanitosti
 • Ekologicky odpovědné lesní hospodaření
 • Zajištění obnovy lesa a udržení nebo optimalizace dlouhodobé produkční schopnosti lesa.
 • Záruka uhlíkové neutrality oblasti, ze které pochází zdroj

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.