ESG

 

ESG je zkratka pro Environment (Životní prostředí), Social (Sociální odpovědnost) a Governance (Řízení) – tři klíčové faktory, které jsou významné pro investory a společnosti. Tato koncepce se stala stěžejní pro hodnocení udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem. V tomto textu si přiblížíme, co ESG znamená a proč je důležité, aby bylo zohledněno.

Životní prostředí (Environment) se zaměřuje na dopad podnikání na planetu Zemi. To zahrnuje otázky jako klimatické změny, ochranu přírodních zdrojů, energetickou efektivitu, snižování emisí, správu odpadů a další. V dnešní době, kdy se stále více uznává závažnost klimatických změn a degradace životního prostředí, jsou investoři stále více motivováni podporovat společnosti, které se snaží minimalizovat svůj negativní dopad na planetu (dosažením vysokého hodnocení je zavedený a certifikovaný systém ISO 14 001 – řízení procesů životního prostředí).

Sociální odpovědnost (Social) se týká vztahů společnosti se svými zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a komunitami, ve kterých působí. To může zahrnovat otázky jako jsou lidská práva, diverzita a inkluzivita, pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, ale také společenské angažmá a charitativní aktivity. Investoři jsou stále více vnímaví k firmám, které se starají o své zaměstnance a komunity, a také k těm, které uplatňují etické standardy ve vztahu k jejich zákazníkům a dodavatelům (dosažením vysokého hodnocení je zavedený a certifikované systémy ISO 9 001 – řízení procesů a ISO 45 0001 – řízení bezpečnosti práce).

Řízení (Governance) se soustředí na strukturu, procesy a etiku ve vedení společnosti. To zahrnuje otázky jako jsou transparentnost, etické chování, nezávislost a rozmanitost správních orgánů, dodržování právních a regulačních požadavků, ale také dlouhodobé strategické rozhodování a rizikový management. Investoři mají zájem o společnosti s dobře fungujícím a transparentním řízením, které chrání jejich zájmy a minimalizuje rizika (dosažením vysokého hodnocení je zavedený a certifikovaný systém ISO 50 001 – řízení hospodaření s energiemi, včetně výpočtu „Uhlíkové stopy“).

Proč je ESG důležité? Existuje několik důvodů

Finanční výkonnost

Studie ukazují, že společnosti s lepšími ESG ukazateli mají tendenci dosahovat lepší dlouhodobé finanční výkonnosti a snižovat riziko investice.

Rizikový management

ESG faktory mohou sloužit jako indikátor rizika pro investory. Společnosti, které neřeší svůj negativní dopad na životní prostředí nebo mají problémy se správou, mohou čelit finančním a reputačním rizikům.

Reputace a zákazníci

Společnosti s pozitivními ESG profily mohou získat loajální zákazníky a udržet si dobré jméno veřejnosti, což může vést k dlouhodobému úspěchu.

Etika a odpovědnost: V dnešní době se stále více zdůrazňuje důležitost etického a odpovědného podnikání. ESG nástroje a strategie mohou pomoci společnostem lépe porozumět a řídit svůj dopad na svět kolem sebe.

Celkově lze říci, že ESG není pouze trendem, ale spíše se stává standardem pro hodnocení udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem. Investoři, spotřebitelé a regulační orgány stále více očekávají, že společnosti budou přistupovat k těmto otázkám vážně a integrovat je do svých obchodních modelů a strategií.

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.