ISO 10 006

Tento mezinárodní systém dle ISO/IEC 10 006 je návodem pro aplikaci managementu kvality v projektech, které organizace nabízí a nebo se jimi řídí. Je použitelná pro projekty různé složitosti, malé nebo velké, krátkodobé nebo dlouhodobé, pro různá prostředí, bez ohledu na druh produktu nebo procesu, což může vyžadovat určitá přizpůsobení návodu tak, aby byl vhodný pro konkrétní projekt.
Tento systém si budují firmy, které se snaží:
 • zprůhlednit své systémové řízení projektů
 • definovat pravidla projektu při jeho startu, průběhu i vyhodnocení
ISO 10 006 je tak jako ostatní systémy postaven na základech ISO 9 001. Proto je i výhodné oba systémy budovat integrovaně, a nebo ISO 10 006 integrovat s již dříve zavedeným systémem ISO 9 001.

Máte zájem o ISO produkty?


  ISO 9001ISO 10 006ISO 14 001ISO 20 000ISO 27 001ISO 37 001ISO 44 003ISO 45 001ISO 50 001

  Switch The Language

   SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

   Sídlo společnosti

   Vinohradská 939/39
   120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

   Telefon

   tel.: +420 241 411 300
   fax: +420 241 410 678

   EMAIL

   suss@suss.cz

   IČ: 251 33 781
   DIČ: CZ251 33 781

   SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.

   SUSS Consulting s.r.o. has been operating on the market since 1997 and is an experienced consulting organization that offers a wide range of services to its customers. The main activity of the company is the implementation of quality systems and possible preparation of clients for certification according to international standards. We also deal with process mapping and subsequent – process analysis, in order to simplify processes, reduce costs and increase efficiency in companies.

   Company headquarters

   Vinohradská 939/39
   120 00 Prague 2

   Phone

   tel.: +420 241 411 300
   fax: +420 241 410 678

   EMAIL

   suss@suss.cz>

   IČ: 251 33 781
   DIČ: CZ251 33 781

   Company is registered at the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 52502.