Údržba a revize systému

Údržba systému

V okamžiku ukončení prací, které jsou ve velkém procentu uzavřené certifikací, by neměla končit práce na vytvořeném a certifikovaném systému řízení, dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 22001, ISO 10006, atd.. Naši konzultanti pracují u klientů na zlepšování a udržování vysoké kvality těchto zavedených systémů. Zavedený systém řízení není statický, ale rozvíjí se a mění s vývojem firmy. Management si musí uvědomit, že je na firmu kladen velký tlak, který je iniciován nejen externími podněty od jejich zákazníků, dodavatelů či odběratelů, ale i interními potřebami.

Našim klientům nabízí dále údržbu implementovaných systémů, která zahrnuje:
 • Provádění pravidelných interních auditů a vypracování nutné dokumentace
 • Metodickou pomoc při certifikačních, dohledových či recertifikačních auditů
 • Průběžnou úpravu dokumentace, při změnách procesů a struktury ve firmě
 • Pomoc při nastavování procesů, ke snižování nákladů
Stěžejní výhody, které plynou z naší spolupráce, jsou:
 • Ušetření nákladů při čerpání vlastních zdrojů na údržbu systémů
 • Zlepšení Cash flow (možnost různého nastavení splatností)
Revize systémů

Po delší době funkčnosti zavedeného systému může nastat nutnost provést revizi dokumentace, ale i nastavení vnitřních procesů. Přicházíme tedy s nabídkou kontroly a přepracování vnitřního systému řízení, tak aby vyhovoval firmě a splňoval požadavky certifikačních orgánů.

V případě, že klient má systém, který je:

 • Nepřehledný
 • Složitý
 • Zastaralý (legislativa a vývoj firmy)
 • Neefektivní

Nastává čas pro revizi těchto systémů. Bez váhání nás kontaktujte.  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.