SA 8000

Mezinárodní systém dle SA 8000 je celosvětově uznáván jako referenční systém pro oblast sociální odpovědnosti.

Vychází z mezinárodních úmluv a doporučení:

 • Mezinárodní organizace práce
 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Úmluva o právech dětí
Zaměřuje se na zabezpečení adekvátních podmínek v oblastech:
 • práce dětí
 • nucená práce
 • bezpečnost pracovního prostředí a zdraví
 • svoboda sdružování
 • diskriminace
 • násilí
 • pracovní doba
 • odměňování
 • řízení HR

což jsou problematiky, které z velké části snadardně řeší legislativa EU i ČR. I přesto zákazníci, spotřebitelé nebo někdy i dodavatelé chtějí záruku, že Vaše produkty nebo služby, které nakupují, vznikají v přijatelném pracovním prostředí.

Při dosahování úspěchu firem se uplatňuje nová strategie postavená na udržitelném rozvoji lidských zdrojů.
  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.