+420 241411300 suss@suss.cz

SOC (SERVICE ORGANIZATION CONTROL)

 

SOC je vyvinutý americkým institutem CPA ( AICPA ), definuje kritéria pro správu zákaznických dat na základě pěti „principů důvěryhodnosti“ – bezpečnost, dostupnost, integrita zpracování, důvěrnost a soukromí.

 

Report SOC 1®

  • Podávání zpráv o kontrolách v servisní organizaci
  • Relevantní k vnitřní kontrole uživatelských entit
  • Finanční výkaznictví

 

To odpovídá potřebám vedení uživatelských entit a auditoři hodnotí účinek servisní organizace kontroluje tvrzení účetní jednotky účetní jednotky. Tyto přehledy jsou důležitou součástí uživatelských entit vyhodnocení jejich interních kontrol finančního výkaznictví pro účely dodržování zákonů a předpisů a pro auditořy uživatelské entity, kteří plánují a provádějí finanční audity.

 

Report SOC 2®