+420 241411300 suss@suss.cz

Systémy pro potravinový průmysl, které mají velmi podobné požadavky.

IFS
International Food Standard

Mezinárodní Německo-Francouzský standard IFS sjednocuje požadavky a principy provozů typu cash and carry, neboť všechny tyto provozy bez rozdílu by měli být schopny zajistit nezávadnost potravin, které nabízejí. IFS pomáhá zajistit přehled a naplňování všech zákonných bezpečnostních požadavků a nabízí obchodním partnerům takových provozů jistotu standardizovaného zacházení s nabízenými produkty.

BRC
British Retail Consorcium Scheme

Tato norma vznikla ve Velké Británii za účelem sjednocení náročných auditů, které se lišily v mnoha ohledech a na dodavatele kladly vysoké zejména cenové nároky při kontrolování kvality a nezávadnosti potravin.

V roce 1998 proto došlo ke spojení britských maloobchodníků a byla vytvořena jedna společná norma pro celý sektor, tedy BRC (British Retail Consorcium Technical Standard and Protocol). Tato norma specifikuje požadavky na nezávadnost a bezpečnost potravin pro firmy zpracovávající potraviny, kteří jsou přímými dodavateli maloobchodníků.

Inspekce se provádějí nezávislými certifikačními institucemi. Výrobce nebo dodavatel musí projít pouze jednou kontrolou a vystavit jednu zprávu všem odběratelům. Maloobchodníci nemusí již sami provádět inspekce a mohou nabídnout zákazníkům větší záruku kvality a výrobních/dopravních podmínek značkových produktů.

Oba výše uvedené standardy patří mezi požadované principy v dodavatelských pozicích u mezinárodních obchodních řetězců, jako je TESCO, REWE, AHOLD…

Bezpečnost potravin

V současné době rostou požadavky zákazníků na nezávadnost potravin. To vedlo organizace produkující potraviny k vytvoření systémů řízení bezpečnosti potravin, které jsou založeny na systému HACCP.

Co zavedení systémů přinese:

  • plánovat, zavádět, řídit, udržovat a aktualizovat systém řízení bezpečnosti potravin, který zajišťuje produkci nezávadných výrobků
  • dokázat shodu se souvisejícími zákonnými a jinými legislativními požadavky týkající se bezpečnosti potravin
  • zjistit požadavky zákazníků týkající se potravin a zvýšit jejich spokojenost
  • sdílet strategii bezpečnosti a nezávadnosti potravin se svými dodavateli, zákazníky a jinými zainteresovanými stranami
  • zajistit, že se organizace řídí ustavenou politikou bezpečnosti potravin
  • certifikaci nebo registraci firemního systému řízení bezpečnosti potravin nezávislou organizací
  • další standard, který se věnuje bezpečnosti potravin: ISO 22000:2005