+420 241411300 suss@suss.cz

Business Continuity Management (též Řízení kontinuity činností organizace) je strategický proces, který identifikuje potenciální dopady ztrát a jehož cílem je vytvořit takové postupy a prostředí, které umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů a činností organizace, na předem stanovené minimální úrovni, v případě jejich narušení nebo ztráty. BCM ochraňuje zájmy klíčových podílníků, akcionářů a dalších zájmových skupin, dobrou pověst a značku společnosti. Dále řídí kontinuitu dodávek služeb a produktů. Jako základní metodika je využíván systém řízení dle ISO 22 301, ISO 27 001 a ISO 31 000.

Poznámka: Kontinuita činností organizace (Business Continuity) je chápána jako strategická a taktická způsobilost organizace být připraven a reagovat na incidenty a narušení činností organizace za účelem pokračování na předem stanovené přijatelné úrovni.