+420 241411300 suss@suss.cz

Údržba systému

V okamžiku ukončení prací, které jsou ve velkém procentu uzavřené certifikací, by neměla končit práce na vytvořeném a certifikovaném systému řízení, dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 22001, ISO 10006, atd.. Naši konzultanti pracují u klientů na zlepšování a udržování vysoké kvality těchto zavedených systémů.  Zavedený systém řízení není statický, ale rozvíjí se a mění s vývojem firmy. Management si musí uvědomit, že je na firmu kladen velký tlak, který je iniciován nejen externími podněty od jejich zákazníků, dodavatelů či odběratelů, ale i interními potřebami.

Našim klientům nabízí dále údržbu implementovaných systémů, která zahrnuje:

  • Provádění pravidelných interních auditů a vypracování nutné dokumentace
  • Metodickou pomoc při certifikačních, dohledových či recertifikačních auditů
  • Průběžnou úpravu dokumentace, při změnách procesů a struktury ve firmě
  • Pomoc při nastavování procesů, ke snižování nákladů

 Stěžejní výhody, které plynou z naší spolupráce, jsou:

  • Ušetření nákladů při čerpání vlastních zdrojů na údržbu systémů
  • Zlepšení Cash flow (možnost různého nastavení splatností)

 

 

Revize systémů

Po delší době funkčnosti zavedeného systému může nastat nutnost provést revizi dokumentace, ale i nastavení vnitřních procesů. Přicházíme tedy s nabídkou kontroly a přepracování vnitřního systému řízení, tak aby vyhovoval firmě a splňoval požadavky certifikačních orgánů. V případě, že klient má systém, který je:

  • Nepřehledný
  • Složitý
  • Zastaralý (legislativa a vývoj firmy)
  • Neefektivní

Nastává čas pro revizi těchto systémů. Bez váhání nás kontaktujte.