+420 241411300 suss@suss.cz

Automobilový průmysl sestává z širokého spektra dodavatelských sítí, ve kterých jsou vyměňovány citlivé informace. Bezpečnostní zranitelnost u dodavatelů by mohla mít za následek vážné bezpečnostní mezery na straně OEM a ztrátu důvěrných informací. Aby OEMs snížili míru tohoto rizika, usilují o transparentnost a standardizaci informační bezpečnosti ve svých dodavatelských sítích a plánují požadovat certifikaci TISAX jako závaznou podmínku smlouvy s dodavateli. Významné nadnárodní společnosti jako Volkswagen, Porsche, BMW, Audi, Daimler a řada dalších se již k TISAX modelu přihlásily a budou ho vyžadovat jako podmínku účasti v tendrech v roce 2018.

Jaké jsou přínosy TISAX?

• Institucionalizuje výměnu standardizovaných výsledků hodnocení informační bezpečnosti v rámci dodavatelského řetězce automobilového průmyslu.

• Zvyšuje míru důvěry v rámci stávajících dodavatelských vztahů.

• Umožnuje vytvoření nových obchodních vazeb na základě mezinárodně uznávané certifikace.

• Standardizuje finanční náročnost a transparentnost hodnocení.

• Účastník má úplnou kontrolu nad výsledky hodnocení.

• Zahrnuje všechny procesy a příslušná aktiva na níže definovaných místech, které podléhají požadavkům na informační bezpečnost partnerů v automobilovém průmyslu. Ověřované procesy a postupy zahrnují shromažďování informací, ukládání informací a zpracování informací • Příklady příslušných aktiv: pracovní zařízení, zaměstnanci, IT-systémy včetně cloudových služeb jako je infrastruktura/platforma/software jako služba, fyzické lokality, příslušní dodavatelé • Příklady lokalit: kanceláře, výzkumná a vývojová pracoviště, výrobní pracoviště, datová centra.