+420 241411300 suss@suss.cz

Tento postup byl vyvinut pro dodavatele podniků vyrábějících krmiva pro zvířata.

Jedná se o systém norem pro oblast krmivářského řetězce. Integruje mnoho norem obsahujících požadavky na pěstování rostlinných komodit, přes jejich zpracování a další využití v krmivářském sektoru, popřípadě využití odpadů z potravinářských výrob v krmivářství, výrobu přídatných látek, a dopravu.

Systém norem GMP+ Feed Safety Assurance (GMP + FSA) byl vytvořen sdružením PDV – sdružení organizací v krmivářském průmyslu, včetně výkrmců.

Záměrem GMP norem je Feed for Food, tedy krmiva pro potraviny. Neboli zabezpečení zdravotní nezávadnosti všech fází krmivového řetězce. Poslední aktualizace těchto norem proběhla na počátku roku 2012, kdy na základě praktických zkušeností a připomínek z auditů došlo k rozšíření / zpřesnění norem pro výrobu a dopravu.

Normy:

GMP+ B1 Výroba, obchodování a služby (nová)

GMP+ B2 (2010) Výroba krmných surovin

GMP+ B2 Kontrola kvality krmných surovin

GMP+ B3 (2006) Obchodování, odvoz, skladování a překládka

GMP+ B3 (2007) Obchodování

GMP+ B4 Přeprava (nová)

GMP B 4.1 Silniční přeprava