+420 241411300 suss@suss.cz

Mezinárodní systém dle SA 8000 je celosvětově uznáván jako referenční systém pro oblast sociální odpovědnosti.

Vychází z mezinárodních úmluv a doporučení:

 • Mezinárodní organizace práce
 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Úmluva o právech dětí

Zaměřuje se na zabezpečení adekvátních podmínek v oblastech:

 • práce dětí
 • nucená práce
 • bezpečnost pracovního prostředí a zdraví
 • svoboda sdružování
 • diskriminace
 • násilí
 • pracovní doba
 • odměňování
 • řízení HR

což jsou problematiky, které z velké části snadardně řeší legislativa EU i ČR. I přesto zákazníci, spotřebitelé nebo někdy i dodavatelé chtějí záruku, že Vaše produkty nebo služby, které nakupují, vznikají v přijatelném pracovním prostředí.

Při dosahování úspěchu firem se uplatňuje nová strategie postavená na udržitelném rozvoji lidských zdrojů.