+420 241411300 suss@suss.cz

TISAX®

TISAX® is a registered trademark of ENX Association. Automobilový průmysl sestává z širokého spektra dodavatelských sítí, ve kterých jsou vyměňovány citlivé informace. Pomůžeme vám vaší firmu připravit, pro získání osvědčení TISAX ®. Bezpečnostní zranitelnost u...

AS 9 100

Standardy řady AS/EN 9 100 jsou založeny na standardu ISO 9 001, a rozšiřují a doplňují jeho požadavky o speciální požadavky leteckého průmyslu. Nad rámec ISO 9001 obsahuje letecký standard AS/EN 9 100 celkem 83...

Štíhlá výroba – Lean manufacturing

Metodika, kterou vyvinula firma Toyota po 2. světové válce jako Toyota Production System (TPS). Jedná se o přístup k výrobě způsobem, kdy se dodavatel snaží uspokojit v maximální míře...

Legislativní reporty

Kontroly a zasílání měsíčních reportů legislativního vývoje v ČR a SR (tj. sledování schválených a připravovaných zákonů a vyhlášek, včetně jejich novelizací) pro všechny odvětví (výroba, vývoj, potraviny, služby,...

Metoda 5 S

Metoda 5S zpřehledňuje a zjednodušuje pracoviště. Dokážete tak efektivněji řídit výrobu.   – 1S –    Seiry         – nechat na pracovišti jen nutné věci, – 2S –    Seiton       – vyjasnit si posloupnost pracovních kroků,...

Systém GMP

Tento postup byl vyvinut pro dodavatele podniků vyrábějících krmiva pro zvířata. Jedná se o systém norem pro oblast krmivářského řetězce. Integruje mnoho norem obsahujících požadavky na pěstování rostlinných komodit, přes jejich zpracování a další využití v...

HACCP a ISO 22 000

Hazard Analysis Critical Control Point Norma HACCP, Systém kritických bodů, by měla minimalizovat riziko kontaminace potravin a zvýšit jejich bezpečnost. HACCP znamená několik bodů analýzu nebezpečí rizik, kdy je zapotřebí vytipovat taková místa v procesech nakládání...

SA 8000

Mezinárodní systém dle SA 8000 je celosvětově uznáván jako referenční systém pro oblast sociální odpovědnosti. Vychází z mezinárodních úmluv a doporučení: Mezinárodní organizace práce Všeobecná deklarace lidských práv Úmluva o právech dětí Zaměřuje se na zabezpečení...

Údržba a revize systému

Údržba systému V okamžiku ukončení prací, které jsou ve velkém procentu uzavřené certifikací, by neměla končit práce na vytvořeném a certifikovaném systému řízení, dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 22001, ISO 10006, atd.. Naši...

Ekologická újma

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ze dne 22.dubna 2008 vstoupil v platnost 17.srpna 2008. Zákon 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů (dále jen zákon) je...