+420 241411300 suss@suss.cz

Business Continuity Management

Business Continuity Management (též Řízení kontinuity činností organizace) je strategický proces, který identifikuje potenciální dopady ztrát a jehož cílem je vytvořit takové postupy a prostředí, které umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů a činností...

SOC

SOC (SERVICE ORGANIZATION CONTROL)   SOC je vyvinutý americkým institutem CPA ( AICPA ), definuje kritéria pro správu zákaznických dat na základě pěti „principů důvěryhodnosti“. bezpečnost, dostupnost, integrita zpracování, důvěrnost a soukromí.   Report SOC...

GDPR

GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu. Dá se tedy říci, že všech subjektů. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 míří na firmy,...

ISO 9 001

Systém managementu kvality Systém ISO 9001 QMS patří mezi nejrozšířenější standardy řady ISO na světe a je aplikovatelný na všechny typy firem bez ohledu na jejich velikost a obor činnosti. Systém vychází z procesního řízení a modelu PDCA (plan-do-check-act). Zavést...

ISO 14 001

Systém environmentálního managementu Environmentální management znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu....

ISO 27 001

ISMS (BS 7799-1) Information Security Management System ISO/IEC 17799:2005 ISO/IEC 27001:2005 ISO/IEC 27001:2013 Obě tyto normy specifikující požadavky na Systém řízení bezpečnosti informací a vychází z britské normy BS 7799:1999, která sestává ze dvou částí směrnice...

OHSAS 18 001

Occupational Health And Safety Management System Norma OHSAS 18001, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normy řady ČSN EN ISO 9001:2008...

ISO 20 000

ISO/ IEC DIS 20 000 Management služeb IT Organizace požadují neustále lepší vybavení (za minimální náklady) k zajištění svých podnikatelských potřeb. Díky tomu, že roste závislost firem na systémových podporách a k dispozici je velmi široká škála technologií, musí...

ISO 10 006

Tento mezinárodní systém dle ISO/IEC 10 006 je návodem pro aplikaci managementu kvality v projektech, které organizace nabízí a nebo se jimi řídí. Je použitelná pro projekty různé složitosti, malé nebo velké, krátkodobé nebo dlouhodobé, pro různá prostředí, bez ohledu...

IFS a BRC

Systémy pro potravinový průmysl, které mají velmi podobné požadavky. IFS International Food Standard Mezinárodní Německo-Francouzský standard IFS sjednocuje požadavky a principy provozů typu cash and carry, neboť všechny tyto provozy bez rozdílu by měli být schopny...