+420 241411300 suss@suss.cz

FIRMA SUSS CONSULTING S.R.O., IČO:25133781

si považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů ve smyslu „Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, je:

Název: SUSS Consulting s.r.o.
ulice: Vinohradská 939/39
město a PSČ 120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady
IČO: 25133781
DIČ: CZ25133781

Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář, on-line chat nebo na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, připomínek, nabídek, nebo námětů.

 

PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu SUSS Consulting s.r.o., chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.

 

VAŠE PRÁVA

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

 

ŽIVOTOPIS

Pokud mám zašlete svůj životopis, buďte si jisti, že s údaji zacházíme dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo nám chcete zaslat svůj životopis, můžete využít firemní k tomu určený e-mailem na adrese: suss@suss.cz