ISO 22000:2005 Systém řízení bezpečnosti potravin

Norma specifikuje požadavky pro systém řízení bezpečnosti potravin pro ty organizace, které chtějí prokázat.....

Požadavky pro všechny organizace, které jsou součástí potravinového řetězce

Norma specifikuje požadavky pro systém řízení bezpečnosti potravin pro ty organizace, které chtějí prokázat svou schopnost řídit nebezpečí ohrožující bezpečnost potravin a zajistit jejich nezávadnost v okamžiku spotřeby.

Norma se vztahuje na všechny organizace, které jsou v jakékoliv části potravinového řetězce (od zemědělců, přes provozovatele stravovacích zařízení až po firmy vyrábějící obaly) a chtějí zavést systémy, které důsledně zajišťují produkci nezávadných potravin.

Jedním z hlavních cílů této normy je také harmonizovat různé národní normy týkající se bezpečnosti a nezávadnosti potravin (např. IFS, BRC-Food, GMO, SQF, HACCP, DS 3027, EFSIS aj.).

Charakteristika normy:

  • shoda s principy kodexu HACCP
  • shoda s dobrovolnými mezinárodními standardy
  • normu je možno certifikovat
  • struktura normy je srovnatelná s ISO 9001 a ISO 14001

Bezpečnost potravin

V současné době rostou požadavky zákazníků na nezávadnost potravin. To vedlo organizace produkující potraviny k vytvoření systémů řízení bezpečnosti potravin, které jsou založeny na systému HACCP.

Co zavedení systému přinese

  • plánovat, zavádět, řídit, udržovat a aktualizovat systém řízení bezpečnosti potravin, který zajišťuje produkci nezávadných výrobků
  • dokázat shodu se souvisejícími zákonnými a jinými legislativními požadavky týkající se bezpečnosti potravin
  • zjistit požadavky zákazníků týkající se potravin a zvýšit jejich spokojenost
  • sdílet strategii bezpečnosti a nezávadnosti potravin se svými dodavateli, zákazníky a jinými zainteresovanými stranami
  • zajistit, že se organizace řídí ustavenou politikou bezpečnosti potravin
  • certifikaci nebo registraci firemního systému řízení bezpečnosti potravin nezávislou organizací

Další standard, který se věnuje bezpečnosti potravin: IFS aBRC (Food and Packaging)

Nahoru | Kontakt | © SUSS Consulting s.r.o.