+420 241411300 suss@suss.cz

Metoda 5S zpřehledňuje a zjednodušuje pracoviště. Dokážete tak efektivněji řídit výrobu.

 

– 1S –    Seiry         – nechat na pracovišti jen nutné věci,

– 2S –    Seiton       – vyjasnit si posloupnost pracovních kroků,

– 3S –    Seiso        – vracet vše na své místo,

– 4S –    Seiketsu   – znát předchozí 3S,

– 5S –    Shitsuke   – udržet pořádek na pracovišti.