+420 241411300 suss@suss.cz

V průběhu podnikání se firmy nestačí orientovat v požadavcích legislativy (ČR, EU, vyhlášek, atd.) a tak jim hrozí mnoha tisícové pokuty i možnost trestu odnětí svobody. Proto se firma SUSS rozhodla pro naše nynější i budoucí klienty vytvořit systém kontroly, pro bezpečné podnikání firem.

Při provádění „Legislativního auditu“, se přezkoumávají všechny požadavky, které dopadají na podnikání klienta. Je vytvořen seznam všech požadavků i s dopadem na firmu (trestní, finanční, atd.). Tento audit se provádí minimálně 1 x za kalendářní rok, nebo po změnách v organizaci (procesy, řízení, atd.).

 

Výstup z LA je analýza, která prezentuje stav firmy a její nebezpečí nynější i budoucí, při nedodržení legislativy (ČR, EU a vyhlášek). Největší přidaná hodnota spočívá v zabezpečení dodržování legislativy a jasný přehled.