+420 241411300 suss@suss.cz

ISO 50 001:2011 Systémy managementu hospodaření s energií a legislativa

Idea novely zákona o hospodaření energií
Ideou novely zákona o hospodaření energií je ukázat podnikatelům možnosti pro energeticky úsporná řešení, která povedou ke snížení výdajů vynakládaných za energie, a zvýšení konkurenceschopnosti. „Energie jsou zásadní položkou a ve velkých podnicích tvoří 30 až 50 % variabilních nákladů a zákon vlastně pobízí podniky k racionálnějšímu uvažování v této oblasti. Vztahuje se na firmy, které mají více jak 250 zaměstnanců a jejich aktiva, potažmo majetek, přesahují korunový ekvivalent částky 43 milionů euro nebo mají obrat vyšší než 50 milionů euro“.
Možné varianty ke splnění požadavků novely zákona
Firmy mají na vybranou jednu z tří možných cest, jak dostát požadavkům zákona.
– Jednorázové řešení, zvolí energetické audity a každé 4 roky opakují tento energetický audit.
– Druhá varianta je systémové řešení, vyberou si zavedení a certifikaci systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50 001. Nutnost zpracovávat energetické audity odpadá.
– A poslední varianta je certifikace podle ISO 14 001, kdy sice firmy musí jednorázově zpracovat energetický audit, ale bez povinnosti tak činit každé čtyři roky.

Základní zdroje:

* zákon číslo 406/2000 Sb.

* zákon číslo 103/2015 Sb.

* zákon číslo 480/2012

 

Energetický audit, lhůta pro splnění vyprší v prosinci 2015.

 

Systémový přístup ISO 50 001

Systém managementu hospodaření s energií umožňuje organizacím přijmout systematický přístup k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti, včetně energetické účinnosti, využití a spotřeby energie. Norma ČSN EN ISO 50 001 specifikuje požadavky na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování tohoto systému managementu. Její implementace má vést ke snižování emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících dopadů na životní prostředí a snižování nákladů na energii prostřednictvím systematického managementu hospodaření s energií.

Norma je založena na přístupu k neustálému zlepšování podle modelu Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA) a začleňuje management hospodaření s energií do každodenních postupů organizace.

Norma byla vytvořena pro samostatné využití, ale organizace ji mohou integrovat do dalších systémů managementu, včetně systémů managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Normu lze uplatnit na všechny druhy využívané energie a v organizacích všech typů a velikostí, bez ohledu na geografické, kulturní nebo sociální podmínky.