+420 241411300 suss@suss.cz

ISO/ IEC DIS 20 000

Management služeb IT

Organizace požadují neustále lepší vybavení (za minimální náklady) k zajištění svých podnikatelských potřeb. Díky tomu, že roste závislost firem na systémových podporách a k dispozici je velmi široká škála technologií, musí poskytovatelé těchto služeb stále více dbát na zajištění jejich vysoké úrovně. Firmy nesmí zapomínat plánovat, školit se, přezkoumávat, vymýšlet a pracovat se zákazníkem. Musí být schopné si osvojit systematické a proaktivní pracovní návyky. I na ně samotné je kladen požadavek po vyšší kvalitě, nižších nákladech, větší flexibilitě a rychlejší reakce na zákazníkovy požadavky.

Efektivní řízení služeb přináší vyšší úroveň poskytovaného servisu zákazníkovi a vyšší stupeň spokojenosti zákazníka. Přináší větší zisky a zajišťuje optimalizaci nákladů. ISO/IEC 20 000 pomůže k lepšímu pochopení, jak zvýšit kvalitu služeb zákazníkům.

20000 – 1:2004

Tato norma stanovuje přesná kritéria pro organizace, které dodávají služby IT v předem definované a přesně řízené kvalitě plně akceptovatelné jejími zákazníky.

Norma může být použita:

  • pro firmy, které nabízí své služby prostřednictvím výběrových řízení
  • pro firmy, které vyžadují důsledný přístup od všech poskytovatelů služeb v dodavatelském řetězci
  • pro benchmarking managementu poskytovaných služeb IT
  • jako základ pro nezávislé hodnocení (certifikace)
  • jako důkaz schopnosti plnit požadavky zákazníků
  • pro zlepšení služeb a kvality jejich poskytování

20000 – 2:2004

Norma, která obsahuje podrobný návod k zajištění toho, jak poskytovat co nejlepší služby IT.

Obsah normy:

  • doporučení, obecné terminologie, přístup k řízení poskytování služeb v oblasti IT
  • rámec využitelný dodavateli nástrojů pro management služeb
  • návod pro auditory a organizacím, které plánují zlepšování služeb a připravují se na audit
  • související procesy managementu služeb

Normy nahrazují a vychází z BS 15000.