+420 241411300 suss@suss.cz

Tento mezinárodní systém dle ISO/IEC 10 006 je návodem pro aplikaci managementu kvality v projektech, které organizace nabízí a nebo se jimi řídí. Je použitelná pro projekty různé složitosti, malé nebo velké, krátkodobé nebo dlouhodobé, pro různá prostředí, bez ohledu na druh produktu nebo procesu, což může vyžadovat určitá přizpůsobení návodu tak, aby byl vhodný pro konkrétní projekt.

 Tento systém si budují firmy, které se snaží:

  • zprůhlednit své systémové řízení projektů
  • definovat pravidla projektu při jeho startu, průběhu i vyhodnocení

ISO 10 006 je tak jako ostatní systémy postaven na základech ISO 9 001. Proto je i výhodné oba systémy budovat integrovaně, a nebo ISO 10 006 integrovat s již dříve zavedeným systémem ISO 9 001.