Systém FSC přehledně

Forest Stewardship Council (FSC) je mezinárodní organizace prosazující odpovědné hospodaření v lesích na Zemi.

FSC® bylo založeno v roce 1993 jako nevládní nezisková organizace řízená členy z celého světa. Smyslem a cílem organizace je prosazování odpovědného lesního hospodaření prostřednictvím důvěryhodného certifikačního systému a značky FSC. 

Certifikace FSC je široce uznávána jako prestižní značka a ocenění odpovědného lesního hospodaření. To je hlavním důvodem proč se FSC stalo nejúspěšnějším standardem pro odpovědné lesní hospodaření ve světě co se týče znalosti a uznání značky a rozšíření na trhu.

Neustálá snaha FSC o zlepšení praktik lesního hospodaření ve světě, vysoké ambice v oblasti kvality a důvěryhodnosti certifikačního systému a vyvážené rozhodování v organizaci samotné jsou důvodem proč se v systému FSC silně angažujeme. 

Z lesa na pulty

FSC vytváří vlastní standardy pro auditování odpovědně obhospodařovaných lesů a certifikaci společností ve zpracovatelském řetězci dřeva a papíru. 

Mezinárodní Principy, kritéria a indikátory FSC pro sociálně, ekologicky a ekonomicky odpovědné lesní hospodaření tvoří základ pro certifikaci lesního hospodaření a vzájemnou souměřitelnost jednotlivých národních nebo regionálních standardů. 

Certifikace zpracovatelského řetězce FSC zajišťuje, že výrobky se značkou FSC opravdu pocházejí z odpovědně obhospodařovaných lesů.  

Aby mohl výrobek nést značku FSC, musí všechny společnosti ve zpracovatelském řetězci z lesa až ke konečnému výrobku být auditovány podle standardu FSC pro zpracovatelský rětězec (FSC CoC). FSC logo a štítky se značkami FSC spojují zákazníky a spotřebitele s certifikovanými, odpovědně obhospodařovanými lesy. Certifikovaní zpracovatelé získávají zapojením do FSC certifikace tržní výhody.

 

Certifikace zpracovatelského řetězce PEFC CoC

Certifikace zpracovatelského řetězce PEFC (PEFC CoC) může rozšířit Vaše možnosti na trzích, kde nákupní politiky společností nebo veřejných institucí preferují certifikované výrobky.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je celosvětově rozšířený systém certifikace lesů. 

Certifkace zpracovatelského řetězce PEFC (PEFC CoC) ověřuje shodu praxe vaší společnosti s požadavky norem PEFC a umožnuje Vám používat prohlášení a značku PEFC.  

Nahoru | Kontakt | © SUSS Consulting s.r.o.