+420 241411300 suss@suss.cz

Povedeme Vaše kroky

k úspešné

budoucnosti

Ekologická újma
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ze dne 22.dubna 2008 vstoupil v platnost

 

Nejčastější produkty:

GDPR

GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na...
VÍCE INFORMACÍ

ISO 14 001

Systém environmentálního managementu Environmentální management znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech...
VÍCE INFORMACÍ

ISO 27 001

ISMS (BS 7799-1) Information Security Management System ISO/IEC 17799:2005 ISO/IEC 27001:2005 ISO/IEC 27001:2013 Obě tyto normy specifikující...
VÍCE INFORMACÍ